Senaste i bloggen

Twitter | Facebook

fredag 6 maj

Missions- & evangelisationsdagar
10:00, 12:00 & 15:00 Bön
18:00 Evangelisation

lördag 7 maj

Missions- & evangelisationsdagar
12:00 Evangelisation i Vällingby
18:00 Evangelisation i city

söndag 8 maj

Missions- & evangelisationsdagar
11:00 Hans Lindelöw predikar
18:00 Väckelse- & missionsmöte

tisdag 10 maj

Bibeldag
12:00 Roger Lindroos undervisar
18:00 Bibelstudium

lördag 21 maj

18:00 Väckelsemöte i Örnsköldsvik
Mer information i bloggen

fredag 3 juni

3-5 juni
Tältmöten i Falun

vardagar kl 12:00
Bön

Om ni nu har uppstått med Kristus,
sök då det som är där ovan,
där Kristus sitter på Guds högra sida.
Tänk på det som är där ovan,
inte på det som är på jorden.

Kolosserbrevet 3:1-2