Senaste i bloggen

söndag 7 februari
11:00 Hans Lindelöw predikar:
De tio orden - Avgudarnas väg
18:00 Väckelsemöte

tisdag 9 februari
Bibeldag
12:00 Tage Johansson
18:00 Berno Vidén

vardagar kl 12:00
Bön

Frid lämnar jag åt er.
Min frid ger jag er.
Jag ger er inte det som världen ger.
Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

Johannes evangelium 14:27