Senaste i bloggen

Twitter | Facebook

lördag 27 augusti

18:00 Ordet, sång och bön

söndag 28 augusti

11:00 Emanuel Johansson predikar
18:00 Väckelsemöte

tisdag 30 augusti

Bibeldag
12:00 Tage Johansson
18:00 Hans Lindelöw

torsdag 1 september

18:00 Bönemöte

vardagar kl 12:00
Bön

Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka. Dela det du har i sju delar, ja, åtta, ty du vet inte vilken olycka som kan drabba landet.

Predikaren 11:1-2