Senaste i bloggen

fredag 9 oktober
20:00 Bön

lördag 10 oktober
Bibelskolan 2015
18:00 Inledningsmöte

söndag 11 oktober
Bibelskolan 2015
11:00 Tage Johansson predikar
15:00 Evangelisation
18:00 Väckelsemöte, Hans Lindelöw leder

måndag 12 oktober
Bibelskolan 2015
Bönesamlingar kl 10, 12 & 15
18:00 Radio Maranata direkt: Bibeln i vår tid

tisdag 13 oktober
Bibelskolan 2015
12:00 Bön
16:00 & 18:00 Emanuel Johansson: Väckelsehistoria

onsdag 14 oktober
Bibelskolan 2015
12:00 Bön
16:00 Tage Johansson: Andens verk genom församlingen
18:00 Hans Lindelöw

vardagar kl 12:00
Bön

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Apostlagärningarna 1:8