lördag 22 november
Mats Molén talar
11:00 Är vetenskapen mot Gud och tron för Gud?
12:00 Djurens och människans uppkomst
14:00 Universums uppkomst
15:00 Istiden, bergbildning och kontinentaldrift
16:00 Etik - är det i religionens namn som det gjorts mest ondska? Eller inte...
18:00 Jordens ålder och syndafloden ... Myt eller verklighet? (Jordens geologi)
20:00 Bibeln, dinosaurier och Noas flod (inklusive frågor)

söndag 23 november
11:00 Mats Molén: Varför tror du inte på Gud?
15:00 Mats Molén: Vad vet vi nu om frågorna? Vad kan vi göra? Om Gud, livet, samhället och skolan.
18:00 Väckelsemöte

tisdag 25 november
12:00 Bibelstudium, Tage Johansson
19:00 Bibelstudium, Hans Lindelöw

vardagar kl 12:00
Bön


Fråga inte efter vad ni skall äta och dricka, och var inte oroliga.
Efter allt detta jagar hedningarna i världen,
men er Fader vet att ni behöver det.
Nej, sök hans rike,
så skall ni få detta också.
Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

Matteus evangelium 12:29-32