Senaste i bloggen

tisdag 4 augusti
Bibeldag
12:00 Hans Lindelöw
18:00 Berno Vidén

torsdag 6 augusti
18:00 Bönemöte

lördag 8 augusti
18:00 Bön & bibelläsning / Evangelisation

söndag 9 augusti
11:00 Guds Ords förkunnelse
18:00 Väckelsemöte

tisdag 11 augusti
12:00 Bibelundervisning
18:00 Bibelundervisning Berno Vidén

torsdag 13 augusti
18:00 Bönemöte

vardagar kl 12:00
Bön

Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Hebr 1:1-2