Senaste i bloggen

Twitter | Facebook

söndag 24 juli

10:00 Bön & brödsbrytelse
11:00 Berno Vidén: Kom, Herre Jesus!
15:00 Tage Johansson undervisar
19:00 Sommarkonferensens finalmöte

vardagar kl 12:00
Bön

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Romarbrevet 8:1