söndag 25 januari
11:00 Tage Johansson predikar
18:00 B.V. Henry Fattigdomens respektive rikedomens fallgropar

tisdag 27 januari
12:00 Bibelstudium, Gertrud Johansson
19:00 Bibelstudium, Jonathan Asprusten

torsdag 29 januari
19:00 Bönemöte

vardagar kl 12:00
Bön


Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra, den ena natten kungör det för den andra, utan tal och utan ord, deras röst hörs inte. De når ut över hela jorden, deras ord når till världens ände.

Psalm 19:2-5