söndag 19 april
11:00 Hans Lindelöw predikar
18:00 Väckelsemöte

tisdag 21 april
12:00 Bibelundervisning Gustaf Jillker
18:00 Bibelundervisning Berno Vidén

torsdag 23 april
18:00 Bönemöte

vardagar kl 12:00
Bön


Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen.
Ef 3:10