tisdag 25 november
12:00 Bibelstudium, Tage Johansson
19:00 Bibelstudium, Hans Lindelöw

torsdag 27 november
19:00 Bönemöte

vardagar kl 12:00
Bön


Fråga inte efter vad ni skall äta och dricka, och var inte oroliga.
Efter allt detta jagar hedningarna i världen,
men er Fader vet att ni behöver det.
Nej, sök hans rike,
så skall ni få detta också.
Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

Matteus evangelium 12:29-32