lördag 25 april
18:00 Samling kring bönen och ordet / Evangelisation i City

söndag 26 april
11:00 Hans Lindelöw predikar
18:00 Väckelse- och missionsmöte
Elaine Vidén välkomnas hem från Dominikanska republiken

tisdag 28 april
Bibeldag
12:00 Tage Johansson undervisar
18:00 Berno Vidén undervisar

torsdag 30 april
18:00 Bönemöte

vardagar kl 12:00
Bön


"Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. 8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."
Ord av Jesus i Apg 1:7-8