torsdag 28 maj
18:00 Bönemöte

fredag 29 maj
20:00 Bönemöte

lördag 30 maj
18:00 Bön och bibelläsning

söndag 31 maj
11:00 Hans Lindelöw förkunnar Guds ord
18:00 Väckelsemöte

tisdag 2 juni
Bibeldag
12:00 Emanuel Johansson undervisar
18:00 Robin Vidén undervisar

torsdag 4 juni
18:00 Bönemöte

vardagar kl 12:00
Bön

10 - 14 juni
Tältmöten Rålambshovsparken

14 - 19 juli
Maranatafolkets Sommarkonferens


I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom. Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn.

Joh 1:10-12