tisdag 23 december
12:00 och 19:00 Samling kring ordet och bönen

fredag 26 december
11:00 och 18:00 Samling kring Julens budskap

lördag 27 december
18:00 Samling kring ordet och bönen

söndag 28 december
18:00 Samling kring ordet och bönen

tisdag 30 december
12:00 Bibelstudium
19:00 Bibelstudium

onsdag 31 december
20:00 Församlingens nyårsvaka

vardagar kl 12:00
Bön


Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

Johannes evangelium 3:17