Tid för uppsamling

Brev från Maranataförsamlingen i Stockholm


Bromma i april 2015


Guds frid vänner och medarbetare!

Med stor tacksamhet till Gud ser vi tillbaka på den gångna påskhelgen. Det var en stor uppmuntran att möta alla som kom för att delta i påskkonferensen i Stockholm.


Att dessutom möta den oerhörda respons från vänner som under senaste tiden på olika sätt kontaktat församlingen, bidragit med uppfordrande gåvor för mission och evangelisation, och som har ringt och skickat brev, har verkligen varit berikande.


Det är tid för uppsamling och mönstring och att som ett maranatafolk vara lyhört för de allvarliga signaler som vår samtid sänder ut, vilket i mångt och mycket är att jämföra med det rop som en gång i tiden steg upp till Gud från Sodom och Gomorra. Människor ropar i nöd efter befrielse men vet inte vart eller till vem de ska vända sig.
Vi lever i den yttersta tiden men det är förvånansvärt tyst gällande de frågor som har med Jesu andra tillkommelse att göra. Tystnaden i sig är också den ett tidstecken och borde få oss att reagera ty ”I en stund då ingen väntar det ska Människosonen komma”.


Inför den annalkande sommaren hälsar vi dig välkommen att vara med i evangelisation och mission i Stockholm. Det kan ske på många olika sätt och är egentligen inte beroende av att vare sig tältmöten eller konferenser anordnas. På varje plats där det finns en Jesu Kristi efterföljare finns också detta naturliga utflöde av evangelium. Från man till man sprids budskapet. Men ibland kan det vara till stor hjälp att ha skrifter i form av traktater eller tidningar att dela ut. Där vill vi vara med och underlätta för dig genom att skicka material. Hör gärna av dig så skickar vi traktater och extra exemplar av Midnattsropet.


Tältmöten och konferens i Stockholm
Den 10 – 14 juni välkomnar vi till tältmöten i Rålambshovsparken i Stockholm. På dagarna är det evangelisation på gator och torg med inbjudan till kvällarnas väckelsemöten i tältet.


I juli är det så dags för Maranatafolkets årliga Sommarkonferens på Bällsta missionscenter i Bromma. Helgen den 11 och 12 juli är avskild för evangelisation i Stockholm, både dag- och kvällstid samt bönemöten. Konferenstältet kommer sedan att resas under mån-dagen.


Konferensens bibelstudier inleds på tisdagen den 14 juli och fortsätter fram till och med avslutningen söndagen den 19 juli, med väckelsemöten i tältet på kvällarna. I nästa nummer av
Midnattsropet kommer mer information om konferensen.


Du som vill vara med i tältmötena i Rålambshovsparken, evangelisationen och Sommarkonferensen på Bällsta, Bromma, är varmt välkommen! Enkel logi kan ordnas. Hör av dig till församlingen med en anmälan. Tveka inte! Tiden är kort och vi behöver ta vara på varje tillfälle som ges för att nå ut med evangelium.


Jesus sa: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.


Maranatahälsningar – i Kristus!


Hans Lindelöw Berno Vidén

 • Helt och fullt Gud. Helt och fullt människa. | Paulus Eliasson

  Paulus Eliasson undervisar om den hypostatiska föreningen. Vilken betydelse har det för vår tillbedjan att Jesus är både Gud och människa?

 • Lär känna Guds tid | Berno Vidén

  Maranataförsamlingen direktsänder bibelstudium med Berno Vidén. Start ca 18:15

 • Jesus lever!

  Lyssna till Hans Lindelöw sjunga den egenskrivna sången Jesus lever. #JesusLever #uppståndelse #hopp #musik

 • Midnattsropet nr 1 2024

  I dagarna skickas nummer 1 2024 av tidningen Midnattsropet ut till alla prenumeranter. Om du inte redan är prenumerant så är du varmt välkommen att höra av dig till oss med dina adressupgifter så skickar vi tidningen till dig helt utan kostnad. Läs hela tidningen på www.midnattsropet.se

 • Evangelisation i Vällingby

  Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut (ord av Jesus). Lördagar 14.00: Evangelisation på torget i…

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x