Böcker

Midnattsropet Förlag är församlingens förlag som under åren gett ut ett stort antal skrifter av bl.a. Arne Imsen.

Följ denna länk till Midnattsropets hemsida där det finns en lista över litteratur som går att beställa.

Midnattsropet Förlag butik