Smittan sprids fritt i svenska skolan

 Snart kommer årets första nummer av Midnattsropet. Vi publicerar redan nu en aktuell artikel:

Smittan sprids fritt i svenska skolan

Text: Karin Vidén

Detta är ett rubrik-klipp angående
covid19, och speglar den situation pandemin åstadkommer i landets
skolor. Ja, skola efter skola stänger ner sin undervisning för att
istället jobba med fjärr- och distansundervisning med eleverna
hemma. Man är rädd för smittan. Man vet vad den kan åstadkomma.
Skolor stängs för att skydda elever och personal.

Som
tidigare hemundervisande mamma med många års erfarenhet av
ansökningar, överklaganden etc. för att få tillstånd att
hemundervisa, och för att uppmärksamma skolmyndigheter och
ansvariga, på det betydelsefulla och framförhållande i att öppna
upp det svenska skolväsendets grundskola för ytterligare väl
fungerande alternativa studieformer, såsom hem-, flex- och
distansundervisning, ser jag det angeläget att ännu en gång beröra
frågan.


Hemundervisning
– ja det är väl sådant som oansvariga föräldrar och religiösa
sekterister utsätter sina barn för.
Det är i princip
så det låtit under många år då media utan källsökning och
egentligt seriöst intresse, enbart utifrån allmänt krav på
politisk korrekthet återkommande värderat och fullständigt
nedvärderat den mångåriga erfarenhet av hemundervisning som
familjer inte bara inom Maranataförsamlingen arbetat med. På intet
sätt har varken arbetssätt, metoder eller pedagogisk idé varit av
intresse för varken skribenter eller myndighetspersoner att sätta
sig in i trots ett växande intresse hos allmänheten för
alternativa studieformer, och inte heller studieresultat eller
elevernas egen önskan eller mående har haft betydelse trots
parollen Barnets bästa: nej, ingen form av närmare utredning för
att ge hemundervisning som en alternativ undervisningsform en chans
till rättvis bedömning.

Idag 2021, rosas och risas alternativa
studieformer med eleverna hemma, och är trots fördelar för vissa
och nackdelar för andra, det enda det allmänna skolväsendet kan
erbjuda en stor andel av landets skolpliktiga barn.

Covid19 är fruktansvärt, och skolor
stängs på grund av ett virus med snabb smittohastighet. En egen
livsform som i vågrörelser finner ständigt nya vägar och
variationer för att vinna mark; för att få fäste och förmera sig
med död som mål. Det är dess syfte.


Kristusfientlighet och
Gudsförnekelse
har på samma sätt ett virus egenskaper.
Spridningen sker där du är oförberedd, och inget antibiotika
hjälper som motgift. Skolan är både utsatt för och bärare
av även detta livsföraktande virus, och det skonar ingen.
Uppdraget att forma samhällsmedborgare i samsyn som utan protester
är följsamma inom för individen avgörande existentiella frågor,
inom vetenskap, religion
etc. ger skolan mandat att ange svaret, det enda accepterat rätta.
Ja, ett virus av allvarligt slag har rotat sig djupt i
samhällsmyllan.

Skolan förmedlar människosyn och
samlevnadsnormer, och förbereder till exempel långt innan tillåten
ålder sina elever inför sexualdebut … med abort som en
problemlösning.


Media
skapar
överskådliga och tillgängliga tabeller och beräkningar,
och varje dag presenteras antalet IVA-patienter och antalet döda i
regionerna. Varje av pandemin avslutat människoliv är värt att
uppmärksammas. Varje slocknat liv en oerhörd sorg och smärta för
nära och kära, och ett stort bekymmer och nederlag för en hårt
ansatt och tyngd sjukvård.

Dock
finns ännu en dödskurva, som inte uppmärksammas av media, som inte
rapporteras om varje dag inför ett samlat nyhetshungrigt
pressuppbåd. Vilket pandemiskt virus handlar det om? Inte som virus
medicinskt bekräftat, men dock med en spridningshastighet som vida
överskrider det ofattbara. Den tabellen berättar om tusen och åter
tusentals levande men ännu ofödda människor som varje år i vårt
land förvägras rätten till fortsatt liv. I
princip alla svenska politiska partier är demokratiskt och rörande
eniga om att det ska gälla alla: ”Aborträtten gäller för alla
som är gravida i Sverige, även för dig som inte är svensk
medborgare eller inte är bosatt i Sverige.” Var finns då
rapporteringen om hur många barn som förvägrades livet på svenska
sjukhus den senaste veckan?
Inte ens
media som marknadsför sig som kristen följer upp aborträttens
resultat av släckta människoliv. Budordet är: Du ska inte dräpa!


Abortfrågan
är en skuldfråga
av högsta dignitet, en fråga om hur kallt
och kylslaget samhället är inför människovärdet. Ett
välutvecklat och framstående land som utan någon form av ånger
kan abortera tusentals ofödda barn varje år, har naturligtvis inte
heller varken beredskap eller vilja att se rättfärdigt på
främlingen som behöver komma in i värmen. Rasism och segregation
har som aldrig tidigare plats bland huvudnyheterna mitt i rasande
pandemi.

Får
vi någonsin se människor i huvudstad efter huvudstad, på torg och
öppna platser trotsa covid19-rekommendationer och distansregler för
att där skandera: Unborn Lives Matter! Nej. Aldrig får vi från
Sveriges riksdag höra ett ”förlåt”, ett ångerfullt
upprättelsens tal för alla de mest försvarslösa och sårbara som
redan i moderlivet bragts om livet i humanitetens namn, i demokratins
namn, i jämställdhetens namn, med mandat i svensk lagstiftning.


Ett
dödens virus härjar fritt.
Synden. En makt som reser sig upp
emot Gud och emot hans son Jesus Kristus men som i sig själv endast
kan producera död.

Vad
har detta med undervisning och alternativa studieformer att göra?
Som rubriken sa: Smittan sprids fritt i svenska skolan! Fundera över
det.

Mammor
och pappor vill skydda sina barn från ett fördärvbringande virus
som genom postmodernistiska värderingar och av människan
frammejslad vetenskap, formar och danar en ny människotyp som inte
kan se att det finns en kärleksfull Gud och Skapare av Livet; en Gud
som äger all makt i himmelen och på jorden, och som är allas
Fader.

Bed
för Sveriges barn och unga!

 • Gunnar Nilsson predikar

  Välkommen att vara med och lyssna ikväll kl 19 till Gunnar Nilsson som talar hos församlingen i Skälby, Järfälla. Vi direktsänder på YouTube.

 • Midnattsropet nr 2 2024

  Nu finns det senaste numret av Midnattsropet att läsa på webben. Inom kort kommer den även att landa hos våra prenumeranter.

 • Andens enhet | Berno Vidén

  Berno Vidén undervisar i detta bibelstudium inspelat 7 maj 2024 hos storfamiljen i Skälby.

 • Biblar sökes

  Varje lördag delar en grupp från Maranataförsamlingen ut biblar och traktater på Vällingby torg, och efterfrågan har visat sig vara stor. Det har blivit många intressanta och givande samtal med allt från sökande människor till redan troende. Ofta efterfrågas biblar på andra språk än svenska. Många är även angelägna om att få hela Bibeln –…

 • Ett hjärta – en själ | Direktsänt bibelstudium | Berno Vidén

  Ikväll kl 19:15 direktsänder vi ett bibelstudium med Berno Vidén.

 • Helt och fullt Gud. Helt och fullt människa. | Paulus Eliasson

  Paulus Eliasson undervisar om den hypostatiska föreningen. Vilken betydelse har det för vår tillbedjan att Jesus är både Gud och människa?

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x