Tackbrev april 2021

April 2021

Guds frid!
Varmt tack för gåvor och offer till Maranataförsamlingens
mission och evangelisation! 

Helt nyligen fick vi en hälsning från broder Ramón Rigal på Kuba. Han och hans hustru
satt fängslade 14 månader då de hemundervisat sina barn trots stränga förbud. Han uttrycker
nu stor glädje över att han fått fira sin födelsedag i frihet, och tackar Gud för den öppning
makarna fått in i fängelset, där de nu besöker fångar de lärt känna och fått vittna för. De har
också kontakt med fångar som släppts fria och är angelägna om att få förbön i den nya tjänst
de idag står. 

På församlingens missionsfält i Dominikanska republiken fortsätter vår syster Esther att
hålla kontakten med syskonen i Palavé och förmedla den hjälp som vi skickar till
behövande, och den unge Oscar som nu opererats, och som nämndes om i förra månadens
brev, är så glad att allt har gått bra och tackar varmt för det stöd och den hjälp han fått från
flera givare. (Förra månads brev finns att läsa på www.maranata.se) 

Tack för gåvor till vår broder Varghese Thomas i Indien! Vi ser i nyhetsförmedlingen hur
oerhört drabbat landet nu är av pandemin, och tar tacksamt emot hjälp som vi kan förmedla
till vår broder, som även han nu är mycket sjuk. Var med i bön för denne Herrens tjänare,
som vid några tillfällen besökt Sverige och då berikat församlingen med levande
förkunnelse och undervisning; en broder som kommit med mat i rätt tid! 

Tack också för hjälp till ved-inköp i Rumänien som är förmedlat vidare till våra norska
syskons missionsfält. Genom detta kan familjer värma sina bostäder under kalla nätter. 

En uppmuntrande nyhet är den nya barntidningen Följ med! Precis som församlingens
tidning Midnattsropet, är vi beroende av gåvor och offer för framställning och distribution,
och redan arbetas med nummer 2 för i år. Det är Vendela Hafsahl som tagit initiativet och
arbetar med detta för att barn ska få läsa och lära om Jesus Kristus som är barnens bäste
vän! Tack för ditt stöd i detta! 

Ett angeläget böneämne vi vill dela med dig är att församlingssyskonen i Stockholm ska få
tag på lämplig lokal, dels för att framöver kunna samlas och inbjuda till möten, dels för
administration, redaktionsarbete och inspelningar för bl a Radio Maranata. Behovet av
utrymmen till detta är mycket konkret och vi ser med tillförsikt fram emot ett bönesvar. 

Tack för all din omsorg i bön och offer! Gud tar vård om de sina!
Det är med stor tacksamhet vi steg för steg i tro får se hur vision omvandlas till mission; att
vinna människor för Gud! Maranata! 

”På himlens skyar, ska Jesus komma!” 

Maranataförsamlingen

genom/ Karin Vidén

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x