Tackbrev oktober 2021

Frid och varmt tack för din gåva till Maranataförsamlingens arbete!

Det är med stor tacksamhet vi ser hur medel kommer in till missionen, till Midnattsropet, till evangelisation och nu senast även till de Bibeldagar församlingen kunde ha i Långshyttan i oktober. Det var en stor ynnest och uppmuntran att få samlas omkring Guds Ord för att rustas för dagar som ligger framför, och vi fick erfara välsignade dagar av koncentration och gemensamt fokus.

Bibeldagarnas missionsmöte var uppfordrande och tack alla ni som på olika sätt vill vara med och bära missionen i Dominikanska republiken/Haiti, och även till våra norska syskons mission i Rumänien kom rika gåvor in.

Nu i november, den 19-21, inbjuder församlingen åter igen till en helg med bibelstudier och gemenskap i Långshyttan. På www.maranata.se kan du läsa mer om den helgen. Efter att nyligen ha besökt Åland och de församlingens familjer som bor där, påminner vi också om förbön för alla församlingens barnfamiljer. Barn och unga är på olika sätt så oerhört utsatta i det samhällsklimat som råder, var vi än befinner oss. Var med i bön för alla dessa små som det handlar om, både på Åland där några familjer hemundervisar sina barn, i Stockholm, i Långshyttan och på andra platser. Bed om Guds beskydd, och bed om Guds kallande röst i unga år!

I Haiti kidnappades för en tid sedan en hel grupp utländska missionärer, och även dominikanska medborgare uppmanas att inte bege sig dit in i grannlandet på grund av de oerhörda faror som nu finns. Församlingens missionscenter i Palavé är en angelägen plats. Där lever vi mitt ibland det haitiska folket, och där kan vi förmedla evangelium som ett hopp, som en tröst, som en räddning! I dagarna reser Zebastian Vidén dit för att under en period bistå de syskon vi har på platsen.

Bed för missionen i Palavé – bed för själars frälsning!

Snart brister skyn och Jesus kommer åter! Detta har vi att se fram emot och att trösta varandra med.

”Omgjorden därför edert sinnes länder och varen nyktra; och sätten med full tillit edert hopp till den nåd som bjudes eder i och med Jesu Kristi uppenbarelse.” (1 Petrusbrevet 1:13)

Med en innerlig fridshälsning, och med önskan om Guds välsignelse i stort som smått!

Maranataförsamlingen
genom Karin Vidén

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x