Julhälsning

Frid Syskon och vänner, både när och fjärran!

Aposteln Johannes skriver i sitt första brev: Och vi hava själva sett, och vi vittna om att Fadern har sänt sin Son till att vara världens Frälsare. Jesus Kristus är människans enda framkomliga väg och evighetshopp.

Nu går vi mot jul och nytt år, och uppdraget är detsamma så länge dagen varar: att söka vinna människor för Gud. ”Idag är frälsningens dag” är varje ny dags angelägna påminnelse!

Pandemin med sina restriktioner och varningar, tabeller och beräkningar, ger oss ingen ro, men i Jesus finns en frid som övergår allt förstånd – han själv är vår frid. Ensamhet, isolering, sjukdom, sorg – ja, så många har drabbats och så många lever sitt liv utan Gud och utan hopp här i vår värld. Dock uppmanas vi i alla livets förhållanden att tacka Gud, som genom allt är en god Gud full av kärlek till varje människa. Han är vår Fader, och hans största och högsta önskan är en obruten gemenskap med människan som han skapade till sin avbild. Bönen har en väldig makt för att människor i vår omgivning ska väckas inför evighetsfrågorna; väckas inför behovet av ett möte med Jesus för att få sin synd förlåten och gemenskapen med Gud upprättad. Därmed kan också helbrägdagörelsens krafter erfaras. Församlingens uppdrag är så stort och allvarligt, och vi kan var och en vara med som ett fiskarlag med samma mål och syfte; att få fångst.

Med trons ögon skådar vi nu framåt! På vägen hem vill vi ha många med oss, och ser fram emot att ännu mer nå ut i folkhavet. Bed för Midnattsropet, bed för Radio Maranata, att de får vara väckande och vägledande kanaler för människor. Bed för missionen och de utsända som så väl behöver dagens och stundens andliga ledning i mötet med behovets barn inom så många olika livsområden.

Det är med glädje och tacksamhet vi under det gångna året fått erfara Guds ledning i stort som smått, och hur rika offer och gåvor kommit in som stöd och hjälp till församlingens olika arbetsområden: Midnattsropet, Radio Maranata, missionen i Dominikanska republiken/Haiti, hjälp till Rumänien och till barnhem i Ukraina etc. Ja många är de som fått hjälp och uppmuntran genom alla de missionsmedel som förmedlats. Varmt och innerligt tack till alla er kära gåvogivare!

Tack också för all din omsorg i förbön, och alla hälsningar som nått oss under året!

Maranataförsamlingen önskar Dig och de dina en Fridfull julhelg och ett Gott nytt 2022, med hoppet levande inför vår Frälsares tillkommelse – Maranata!

Med Guds rika välsignelse, Maranataförsamlingen

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x