Tackbrev februari 2022

 Stockholm februari 2022 

Frid käre gåvogivare – broder och syster!
Varm tack för din gåva och ditt offer till Maranataförsamlingens arbete. 

Krigets fasor har nu kommit oss nära. Vi är alla djupt berörda av det som idag pågår i
Ukraina. På olika vägar har vi kontakt med våra vänner och syskon där, som sökt sig ned i
källare och skyddsrum där de rädda och oroliga hör explosioner och bombningar. I varje
hälsning och meddelande vi nås av från broder Vasilij, hans hustru Ocsana, vår syster Vera
med flera, där de befinner sig gömda, uttrycks uppmaningen: Bed för oss! 

Våra norska syskon Camilla och Paulus Eliasson i Rumänien, förbereder i skrivande stund
för en hjälpinsats riktad till ukrainska flyktingar som nu alltmer väller in i landet. De jobbar
nu fokuserat för att kunna bistå med bland annat kläder till människor som fått lämna allt de
har för att fly. Vi beder för dem i denna insats att nå fram till människor i djup nöd!

Nummer ett av tidningen Midnattsropet är tyvärr försenat, mycket på grund av det som sker,
men vi hoppas den ska nå dig under första hälften av mars månad. Mycket arbete läggs
också ned på Radio Maranatas program, och vi erfar hur tiden hastar och uppfordrar att
använda dessa kanaler för att nå ut med evangelium till människor.

I Palavé, i Dominikanska republiken, samlas syskonen och beder för situationen i Europa.
De beder för situationen på det så närliggande Kuba där vår broder Ramón Rigal bor med
sin familj, och för det ännu mer närliggande och så plågade Haiti där merparten av syskonen
har sina rötter och sina nära och kära. Vi påminns om hur broder Arne Imsen visionärt såg
församlingens missionsfält få vara en tillflyktsort för jagade människor, för jagade familjer.
Gud vet.

Syskonen i Stockholm ser fram emot att snart kunna hyra lokal för att inbjuda till offentliga
möten. Då annonseras det också via hemsidan och via radion.
Tiden hastar och snart kommer Jesus på skyn. Må Gud hjälpa oss var och en att vara de
medarbetare och redskap vår Frälsare behöver i dessa dagar; att vår bön och tjänst handlar
om att nå fram till människor med omvändelsens budskap till frälsning. Så många lever utan
Gud och utan hopp … en släkting, en nära vän, en granne etc. I tider då hela världen våndas
inför vad som komma skall, har vi ett levande hopp att förmedla till våra medmänniskor. 

Till sist, tack för förbön. Tack för gåvor och offer.
Ja, tack för allt ditt stöd och din omtanke! 

Med önskan om Guds rika välsignelse
Maranataförsamlingen
genom, Karin Vidén 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x