Tackbrev maj 2022

Guds frid till er alla gåvogivare!

Det är med stor tacksamhet Maranataförsamlingen under ännu en månad fått ta emot rika offer och gåvor till missionen, evangelisationen, tidningsarbetet, radioarbetet etc.

Här i Santo Domingo där jag personligen fortfarande befinner mig ännu en tid till, samlar vi syskonen till möten och har barnmöten. Vi köper då och då in matvaror som vi vid hembesök ger till familjer som vi vet behöver denna hjälp, och har nu också kunna hjälpa några av syskonen här med nödvändiga men kostsamma, av läkare remitterade undersökningar och provtagningar. I början av månaden var vår missionsläkare Dory här tillsammans med tre kollegor och hade en mottagning som vi ställt i ordning för i möteslokalen. Alltid lika gripande att se hur angelägen och viktig denna hjälp är för många äldre som då söker sig hit.

I Stockholm evangeliseras då och då med Midnattsropet och handaffischer, och det är verkligen en utmaning för oss att bege oss ut till människor med det glada budskapet, nu då vi har en tid då pandemirestriktioner och distans inte hindrar. Morgondagen har vi inte sett, men idag hjälper Herren!

Församlingens vänner i Ukraina, arbetar med att återuppbygga skadade och raserade bostäder i Irpen. Broder Vasily skickar kontinuerligt hälsningar till församlingen med foton på hus de hjälper till att reparera. Först och främst handlar det om att laga de sönderbombade taken för att skydda husen från regn och ytterligare förstörelse. De fortsätter också att köpa in mat och andra förnödenheter som de delar ut bland behövande. Tack alla ni som är med och stöder dessa så angelägna insatser!

Även till vår broder Varghese Thomas i Indien kommer gåvor in som församlingen förmedlar; till det arbete för Guds verk han står mitt uppe i. Vi ber för vår broder, om beskydd mot förföljelse i det uppdrag han har att förmedla evangelium där religionen håller människor i ett fast grepp. Vi ber om befrielse från dessa religiösa makter som förslavar människor.

Församlingen välkomnar nu i pingsthelgen, den 4 och 5 juni, till Långshyttan där det ska vara bönedagar inför Sommarkonferensen den 13-17 juli. Om du inte kan vara med på plats kan du bedja där du är. Detta är tiderna för bönesamlingar i pingsthelgen: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 och så är det väckelsemöte på kvällarna kl 18.00. Kom och var med du som kan!

Ja det är med tacksamhet och gripenhet vi ser hur ni syskon på olika platser, och på olika sätt är med och bär och stöder församlingens arbete som ett trofast bärarlag. Tiden är ond, ja den är mörk och dyster, men ”ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed”. Det glada budskapet, Guds evangelium till frälsning är det ljus vi har att förmedla till människor. Ständigt får vi i sann syskonkärlek påminna varandra om att tiden hastar och uppmuntra varandra att komma in i tjänst för det som är av bestående värde.

Då motståndet hårdnar finns denna förlösande hälsning till varandra – Maranata! Jesus kommer!

Innerlig fridshälsning från Maranataförsamlingen genom Karin Vidén


0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x