“Myndigheterna dömer men Gud råder”

Fortsätt att be för våra kubanska vänner i Guantanamo, Kuba. Igår (25/6) fick vi denna hälsning
från Ramón Rigal:

3 år efter frigivningen

Ramón Rigal vid tomten där man börjat bygga en mötesplats för församlingen.

Gud välsigne alla syskon i Herren. Jag vill dela ett kort vittnesbörd. Som det står i Daniels bok är det lämpligt att jag förklarar de underverk som den Allsmäktige har gjort i mitt liv. Idag är det tre år sedan jag blev befriad från fängelset genom Guds mäktiga hand.

I april 2019 blev min fru och jag arresterade på grund av de påstådda brotten som myndigheterna anklagade oss för, att vi agerade på ett sätt som inte var förenligt med “minderårigas normala utveckling” och att vi uppmanade till brottslighet. Detta var bara för att vi hävdade vår rätt till fri utbildning och för att vi praktiserade hemundervisning. Vi hade kämpat för denna rätt  inför myndigheterna sedan 2016 genom att skriva brev till utbildningsmyndigheterna och till utbildningsministern, genomföra intervjuer, bli kallade på förhör och arresteras.


Vi följde principerna i 1 Petrus brev 3:15 (Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har) och försökte alltid försvara vår sak med ödmjukhet och vördnad. Trots detta blev vi inte förstådda och vi blev bestraffade. 

Min fru tillbringade ett år i kvinnofängelset och jag var två år i mansfängelset, där vi behandlades med stränga restriktioner och nekades vissa rättigheter som vi som fångar borde ha haft. När det var dags för min första övervakningsperiod nekades jag rätten att delta i lägeraktiviteter, trots att jag hade gott uppförande. De sa att de inte gav mig den rätten och nekade mig den i ett år.


Det var en mycket sorglig dag för mig, men jag höll fast vid det Guds ord som står i Psaltaren 146:3-5: “Lita inte till furstar, till människors barn som inte kan frälsa. Deras ande lämnar dem, de blir jord igen. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare, som sätter sitt hopp till Herren sin Gud.”


Enligt myndigheternas beslut skulle jag få delta i lägeraktiviteter först i oktober 2020, men enligt Guds beslut blev jag frisläppt den 25 juni 2020. Människor fastställer lagar, beslut och övervakning, men vårt förtroende är hos Gud, vars ord är evigt och fast. De kan planera och döma, men det är Gud som råder. Lovad vare Herren!


De anklagade oss för att främja en kapitalistisk utbildningsmodell för hemundervisning, och sedan kom coronaviruset och alla blev tvungna att undervisa hemma i två år. Även om vi som församling fortfarande inte har utbildningsfrihet på Kuba, vet jag att Gud kommer att göra något till förmån för våra barn och vi ber dagligen för denna sak.

 • Helt och fullt Gud. Helt och fullt människa. | Paulus Eliasson

  Paulus Eliasson undervisar om den hypostatiska föreningen. Vilken betydelse har det för vår tillbedjan att Jesus är både Gud och människa?

 • Lär känna Guds tid | Berno Vidén

  Maranataförsamlingen direktsänder bibelstudium med Berno Vidén. Start ca 18:15

 • Jesus lever!

  Lyssna till Hans Lindelöw sjunga den egenskrivna sången Jesus lever. #JesusLever #uppståndelse #hopp #musik

 • Midnattsropet nr 1 2024

  I dagarna skickas nummer 1 2024 av tidningen Midnattsropet ut till alla prenumeranter. Om du inte redan är prenumerant så är du varmt välkommen att höra av dig till oss med dina adressupgifter så skickar vi tidningen till dig helt utan kostnad. Läs hela tidningen på www.midnattsropet.se

 • Evangelisation i Vällingby

  Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut (ord av Jesus). Lördagar 14.00: Evangelisation på torget i…

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x