Senaste i bloggen

tisdag 7 juli
Bibeldag
12:00 Emanuel Johansson undervisar
18:00 Berno Vidén undervisar

torsdag 9 juli
18:00 Bönemöte

lördag 11 juli
Hela helgen är avskild för evangelisation och bön inför Sommarkonferensen 14 - 19 juli.

vardagar kl 12:00
Bön

14 - 19 juli
Maranatafolkets Sommarkonferens


Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara.

Matt 24:27