lördag 23 maj
18:00 Bön och bibelläsning

söndag 24 maj
11:00 Hans Lindelöw predikar
18:00 Väckelsemöte, Jonathan Asprusten leder

tisdag 26 maj
Bibeldag
12:00 Emanuel Johansson undervisar
18:00 Berno Vidén undervisar

torsdag 28 maj
18:00 Bönemöte

fredag 29 maj
20:00 Bönemöte

vardagar kl 12:00
Bön


I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.

Joh 1:1-5