söndag 1 mars
11:00 Tage Johansson predikar
18:00 Pilgrimsskolan rapporterar från skolungdomsveckan i Norge

tisdag 3 mars
12:00 Bibelstudium, Sean Ureña
19:00 Bibelstudium, Berno Vidén

torsdag 5 mars
19:00 Bönemöte

fredag 6 mars
20:00 Bönesamling

vardagar kl 12:00
Bön


"Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.
Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar."

Johannes uppenbarelse 22:12-14