torsdag 23 april
18:00 Bönemöte

vardagar kl 12:00
Bön


Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen.
Ef 3:10